Møteplan

Drammen Motorbåtforening DMF

DMF er blandt de eldste båtforeninger i Norge, stiftet i 1918. DMF har primært medlemmer hjemmehørende i Drammen kommune

 

DMF er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og Oslofjorden Båteierunion.

 

MØTEPLAN DMF 2017 – 2018

2017

Fredag 24. mars Årsmøte

Tirsdag 28. mars Av/på møte for alle komiteer

Tirsdag 4. april Medlemsmøte

Tirsdag 25. april Styremøte

Tirsdag 2. mai Medlemsmøte

Tirsdag 23. mai Fellesdugnad kl. 1700. Styremøte.

Tirsdag 6. juni Medlemsmøte Odden, buss fra Åsetomta kl. 1800 retur ca. kl. 2200 enkel servering.

 

Tirsdag 27. juniStyremøte ved behov.

Tirsdag 29. august Styremøte

Tirsdag 5. september Medlemsmøte

Tirsdag 12. septemberFellesdugnad kl. 1700

Tirsdag 26. september Styremøte

Tirsdag 3. oktober Medlemsmøte

Tirsdag 31. oktober Styremøte

Tirsdag 7. november Medlemsmøte

Tirsdag 28. november Styremøte/budsjett

Fredag 1. desember Julebord

 

2018

Tirsdag 2. januar Kort styremøte etter medlemsmøtet

Tirsdag 2. januar Medlemsmøte

Fredag 19. januar Lukket styremøte

Tirsdag 30. januar Styremøte

Tirsdag 6. februar Medlemsmøte

Tirsdag 27. februar Styremøte/Utsending

Fredag 16. mars Årsmøte

Tirsdag 20. mars Av og på møte for alle komiteer

 

 

Styremøter og medlemsmøter begynner kl. 19:00. Saker kan tas opp under eventuelt eller meldes inn til styret i god tid før medlemsmøtet. Unntaket er ”Odden” møtet

 

Drammen Motorbåtforening

Åsetomta og Sota båthavn.

Klubbhus, Besøksadresse: Havnegata 109, 3040Drammen

Postboks 644 Strømsø, 3003 DRAMMEN.

Telefon: 32 81 81 44E Mail: dmf@dmf-no.org