Styret

Drammen Motorbåtforening DMF

DMF er blandt de eldste båtforeninger i Norge, stiftet i 1918. DMF har primært medlemmer hjemmehørende i Drammen kommune

 

DMF er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og Oslofjorden Båteierunion.

 

DMFs styre 2015

 

Formann: Knut E. Nilsen

Telefon.: 97091014

E-post: formann@dmf-no.org

 

Viseformann: Are U.Olsen

tlf.: 99204362

mail: viseformann@dmf-no.org

 

Sekretær: Arild Skram

tlf.: 90849443

mail: sekretar@dmf-no.org

 

Kasserer: John H. Rostad

tlf.: 91703792

mail: kasserer@dmf-no.org

 

Styremedlem/leder Havnekomité: Kai Kloss

tlf.: 41433168

mail:

 

1. Vara: Thorbjørn Hansen

tlf.: 32816030

 

2. Vara: Thomas Albertsen

tlf.: 99278516

 

Felles mail-adresse til styret er: dmf@dmf-no.org

 

Det understrekes at styret kun skal kontaktes pr.telefon i særskilte tilfeller av spesiell viktighet eller som krever rask behandling. For vanlige henvendelser, se liste over kontaktpersoner.