DMF

Drammen Motorbåtforening DMF

DMF er blandt de eldste båtforeninger i Norge, stiftet i 1918. DMF har primært medlemmer hjemmehørende i Drammen kommune.


DMF er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og Oslofjorden Båteierunion.


Velkommen til Drammen motorbåtforening

 

DMF har primært medlemmer hjemmehørende i Drammen kommune og vi er i dag ca. 300 medlemmer.

 

Vi har to båthavner, Åsetomta og Sota, med tilsammen ca.150 båtplasser. Her har båtforeningen opplagsplass, havneplass, tralle for opptrekk, båtrampe, og klubbhus.


Til medlemmer i Drammen Motorbåtforening          15/9-20

 

Innkalling til årsmøtet for DMF for 2020 på epost/post.

 

Årsmøtet i DMF 2020 skulle vært avholdt 20.03.2020.

Årsmøtet måtte utsettes pga koronapandemien. Styret valgte å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger.

I den anledning ble klubbhuset stengt og det har ikke vært avholdt medlemsmøter siden da. Til tross for situasjonen, har Drammen Motorbåtforening fungert nesten som normalt.

Vi har ikke et stort nok lokale til å arrangere årsmøtet på normal måte.

I dagens situasjon er det en økende koronasmitte.


Styret i DMF har diskutert flere alternativer for å få avholdt et årsmøte.

Det styret har bestemt er at alle årsmøtepapirer med beretninger, regnskap, budsjett og valg, sendes ut på mail/post til alle medlemmer. Det foreligger ikke noen forslag til årsmøtet.


Avstemmingen for å godkjenne/ikke godkjenne årsmøtepapirene vil foregå på følgende måte:


De som stemmer for godkjenning av årsmøtet forholder seg i ro.

De som stemmer for ikke å godkjenne, sender inn Nei på e-mail styret@dmf-no.org eller et svar i konvolutt i postkassa utenfor klubbhuset.

Husk å skrive navn på brevet.


Info vil også bli lagt ut på facebook.


Avstemmings fristen settes til dato 13.oktober 2020.


Dersom noen trenger mer informasjon eller har spørsmål vedrørende innkallingen til årsmøtet, kan kontakte leder Knut Erik Nilsen på tlf 97091014 eller på epost knerni@online.no.

Vi ber om forståelse fra medlemmene i denne vanskelige og spesielle tiden.


Trykk her for årsmøte dokumentene.

 

Styret i DMF

Leder Knut Erik Nilsen


 

Trykk her for foreningens facebook gruppe.

 

DMF er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og Oslofjorden Båteierunion.


Trykk her for Årsmøte 2020 dokumentene.


  Kontaktskjema for DMF

 
 
 
Innmelding
Forespørsel om båtplass
Vinteropplag
Faktura / betaling
Annet