DMF

Velkommen til Drammen motorbåtforening

 

DMF har primært medlemmer hjemmehørende i Drammen kommune og vi er i dag ca. 300 medlemmer.

 

Vi har to båthavner, Åsetomta og Sota, med tilsammen ca.150 båtplasser. Her har båtforeningen opplagsplass, havneplass, tralle for opptrekk, båtrampe, og klubbhus.


Til medlemmer i Drammen Motorbåtforening          

 

Årsmøtet i DMF 2021 skulle vært avholdt 19.03.2021.

Koronasituasjonen har ikke endret seg vesentlig og har nå vart i ca. ett år.


Det ser ikke ut som om situasjonen blir vesentlige bedre i den nærmeste tiden.

Styret har behandlet hvordan vi skal arrangere årsmøtet.


Det styret har bestemt er at alle årsmøtepapirer med beretninger, regnskap, budsjett og valg, sendes ut på mail/post til alle medlemmer. Det foreligger ikke noen forslag til årsmøtet.

Avstemmingen for å godkjenne/ikke godkjenne årsmøtepapirene vil foregå på følgende måte:

De som stemmer for godkjenning av årsmøtet forholder seg i ro.


De som stemmer for ikke å godkjenne årsmøtepapirene, sender inn Nei med en begrunnelse på e mail til (dmf@dmf-no.org) eller et svar i konvolutt i postkassa utenfor klubbhuset. Husk å skrive navn på brevet.


Info er også bli lagt ut på facebook.


Avstemmings fristen settes til dato 06.03. 2021.

Dersom noen trenger mer informasjon eller har spørsmål vedrørende innkallingen til årsmøtet, kan kontakte leder Knut Erik Nilsen på tlf. 97091014 eller på epost knerni@online.no.

Vi ber om forståelse fra medlemmene i denne vanskelige og spesielle tiden.

 

Styret i DMF

Leder Knut Erik Nilsen


Årsmøte dokumentene for 2021 er tilgjengelige her:


 Kontaktskjema for DMF

 
 
 
Innmelding
Forespørsel om båtplass
Vinteropplag
Faktura / betaling
Annet