Møteplan

MØTEPLAN DMF 2020 – 2021

                                        

 

Fredag  20. mars              Årsmøte

Tirsdag 24. mars               Av og på møte for alle komiteer møteplikt/styremøte

Tirsdag  14. april               Medlemsmøte

Tirsdag 28 april                 Styremøte

Tirsdag   5. mai                 Medlemsmøte

Tirsdag 26. mai                 Fellesdugnad kl. 1700

Tirsdag 26. mai                 Styremøte

Tirsdag   2. juni                 Medlemsmøte Odden,buss fra Åsetomta kl. 1800                                                  retur ca    kl. 2200 enkel servering


Tirsdag 23. juni                 Styremøte ved behov

Tirsdag 25. august            Styremøte

Tirsdag   1. september      Medlemsmøte

Tirsdag 29. september      Fellesdugnad kl. 1700

Tirsdag 29. september      Styremøte. Etter dugnaden

Tirsdag   8. oktober           Medlemsmøte

Tirsdag 27. oktober           Styremøte

Tirsdag   3. november       Medlemsmøte

Tirsdag 24. november       Styremøte/budsjett

Fredag    4. desember       Julebord

 

For 2021 er følgende datoer satt opp 

 

Tirsdag      5. januar          Medlemsmøte

Tirsdag    26. januar          Styremøte

Fredag     29. januar          Styremøte lukket

Tirsdag      2. februar         Medlemsmøte

Tirsdag    23. februar         Styremøte.(utsending)

Tirsdag    16. mars            Styremøte (formøte til årsmøte)

Fredag    19. mars            Årsmøte

Tirsdag   23. mars             Av og på møte.Styremøter og medlemsmøter begynner kl. 19:00. Saker kan tas opp under eventuelt eller meldes inn til styret i god tid før medlemsmøtet. Unntaket er ”Odden” møtet


Drammen Motorbåtforening

Åsetomta og Sota båthavn.

Klubbhus, Besøksadresse: Havnegata 109, 3040Drammen

Postboks 644 Strømsø, 3003 DRAMMEN.

Mail: dmf@dmf-no.org