Styret

Drammen Motorbåtforening DMF

DMF er blandt de eldste båtforeninger i Norge, stiftet i 1918. DMF har primært medlemmer hjemmehørende i Drammen kommune.


DMF er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og Oslofjorden Båteierunion.


DMFs styre 2015


Formann: Knut E. Nilsen

Telefon.: 97091014


Viseformann: Are U.Olsen

tlf.: 99204362


Sekretær: Ellen Sylvia Huuse                                                       


Kasserer: John H. Rostad   


Styremedlem/leder Havnekomité: Kai Kloss


1. Vara: Thorbjørn Hansen

     

2. Vara: Thomas Albertsen

     

Felles mail-adresse til styret er: dmf@dmf-no.org


Det understrekes at styret kun skal kontaktes pr.telefon i særskilte tilfeller av spesiell viktighet eller som krever rask behandling. For vanlige henvendelser, se liste over kontaktpersoner.